නිෂ්පාදන

 • bio-based succinic acid/bio-based amber

  ජෛව පාදක සුචිනික් අම්ලය / ජෛව පාදක ඇම්බර්

  තාක්‍ෂණික ප්‍රභවය: ක්ෂුද්‍රජීවී පැසවීම තාක්‍ෂණය මගින් ජෛව විද්‍යාත්මක සුචිනික් අම්ලය නිෂ්පාදනය කිරීම: තාක්‍ෂණය පැමිණෙන්නේ “කාර්මික ක්ෂුද්‍රජීවී තාක්‍ෂණ ආයතනයේ, චීන විද්‍යා ඇකඩමිය (ටියැන්ජින්)” හි මහාචාර්ය ෂැං සූලි පර්යේෂණ කණ්ඩායමෙනි. මෙම තාක්ෂණය ලෝකයේ වඩාත්ම කාර්යක්ෂම ජානමය වශයෙන් නිර්මාණය කරන ලද වික්‍රියාව අනුගමනය කරයි. නිෂ්පාදන ලක්ෂණ: අමුද්‍රව්‍ය පැමිණෙන්නේ පුනර්ජනනීය පිෂ් ch ය සීනි, සමස්ත සංවෘත නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය, නිෂ්පාදන තත්ත්ව දර්ශකය ...
 • Bio-based sodium succinate (WSA)

  ජෛව පාදක සෝඩියම් සුචිනේට් (WSA)

  ලක්ෂණ: සෝඩියම් සුචිනේට් යනු ස් stal ටිකරූපී කැටිති හෝ කුඩු, සුදු පැහැයට හුරු, ගන්ධ රහිත, උමාමි රසයක් ඇත. රස සීමාව 0.03% කි. එය වාතයේ ස්ථායී වන අතර ජලයේ පහසුවෙන් ද්‍රාව්‍ය වේ.
  වාසි: එය ක්ෂුද්‍රජීවී පැසවීම මගින් සෝඩියම් කෙලින්ම නිපදවීමට අමුද්‍රව්‍ය ලෙස පුනර්ජනනීය පිෂ් ch ය සීනි භාවිතා කරයි. එය පිරිසිදු ජෛව ස්කන්ධ නිෂ්පාදනයක්; එය දූෂණයෙන් තොර පිරිසිදු හරිත ක්‍රියාවලියක් වන අතර නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මකභාවය ආරක්ෂිත සහ විශ්වාසදායකය.
 • Bio-based 1, 4-butanediol (BDO)

  ජෛව පාදක 1, 4-බියුටනෙඩියෝල් (BDO)

  ජෛව-පාදක 1,4-බියුටනෙඩියෝල් නිපදවන්නේ එස්ටරීකරණය, හයිඩ්‍රජන්කරණය සහ පිරිසිදු කිරීම වැනි ක්‍රියාවලීන් හරහා ජෛව පාදක සුචිනික් අම්ලයෙනි. ජෛව කාබන් අන්තර්ගතය 80% ට වඩා ළඟා වේ. ජෛව ද්‍රව්‍ය පදනම් කරගත් 1,4-බියුටනෙඩියෝල් අමුද්‍රව්‍ය ලෙස භාවිතා කරමින්, ජෛව හායනයට ලක්විය හැකි ප්ලාස්ටික් PBAT, PBS, PBSA, PBST සහ නිපදවන අනෙකුත් නිෂ්පාදන සැබවින්ම ජෛව ස්කන්ධ හායනය කළ හැකි ප්ලාස්ටික් වන අතර ජාත්‍යන්තර ජෛව ස්කන්ධ අන්තර්ගත ප්‍රමිතීන්ට සම්පූර්ණයෙන්ම අනුකූල වේ.